Zapisy 2016

Organizator:

Centrum Edukacji – niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 10 lok. U8
Erudikon sp. z o. o. – organ prowadzący