☛ Termin ostatnich zajęć minął. Zapraszamy na inne wydarzenia w przyszłości.