Wybrany lub proponowany temat warsztatów otwartych dla rodziców

    Preferowany dzień tygodnia i godzina

    Imię i nazwisko zgłaszającego

    Dane kontaktowe (telefon i/lub email)

    Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z organizacją zajęć.

    Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Dziękujemy za przekazanie wiadomości. Wkrótce z Państwem się skontaktujemy.