Wakacyjna Akademia Rozmaitości – Informacje

  Rezerwacja Miejsca - Dostępne Moduły


  Koszt: 450 złotych za moduł (5 dni)


  Dane Uczestnika
  Imię i nazwisko

  Miesiąc i rok urodzenia

  Klasa / Grupa Przedszkolna


  Dane Zgłaszającego
  Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

  Adres email

  Numer telefonu

  Uwagi (opcjonalne)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedziba w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dn. 24.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000)

  Po naciśnięciu „WYŚLIJ” potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.