Kwantowy Umysł (opis)

ZAPRASZAMY NA OTWARTE SPOTKANIE INAUGURUJĄCE KURS BIEGŁEGO CZYTANIA I ROZWOJU INTELEKTU DLA DOROSŁYCH (tzw. lekcja próbna).

Podczas spotkania poznają Państwo bliżej tematykę kursu i osobę prowadzącą Panią Aleksandrę Piwońską trenerkę efektywnej nauki i trenerkę biznesu z 12-letnim doświadczeniem. Na spotkaniu zostanie również ustalona z zainteresowanymi osobami dogodna pora kursu (dzień, godzina). Cykl trwa 24 godziny zegarowe (32 godziny lekcyjne). Spotkanie odbywają się raz w tygodniu. Cena kursu 960 złotych.

  Rezerwacja Miejsca na Spotkanie Otwarte Kursu Kwantowy Umysł

  Imię i nazwisko zgłaszającego się uczestnika

  Adres email zgłaszającego

  Numer telefonu zgłaszającego

  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z organizacją zajęć.

  Skąd Państwo dowiedzieliście się o naszych zajęciach?

  Krótkie określenie innego źródła

  Uwagi (opcjonalne)


  Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Na podany adres e-mail zostanie także wysłana wiadomość potwierdzająca. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.