Rezerwacja Miejsca / Zgłoszenia - bezpłatne spotkanie inaugaracyjne
Znaczenie sprawnego czytania stało się tak wielkie, że trudno jest je przecenić. Czytanie jest niewątpliwie nieodzownym czynnikiem umożliwiającym przystosowanie się do współczesnych warunków życia. Chyba nie ma takiej dziedziny ludzkiej działalności, która mogłaby się bez niego obejść – począwszy od pracy zawodowej, nauki, aż po rozrywkę i wypoczynek.

Zalew informacji będący konsekwencją szybkiego rozwoju nauki i techniki jest jednym z ważniejszych zjawisk od drugiej połowy XX wieku. Corocznie drukuje się na świecie wiele miliardów stron. Mówi się, że ogólny zasób wiedzy ludzkiej podwaja się mniej więcej co 10 lat (a być może nawet już szybciej), co roku około 10% informacji dezaktualizuje się (w naukach ścisłych nawet więcej). Sprawne i efektywne czytanie staje się coraz istotniejszym zagadnieniem, gdyż jest kluczem do pozyskiwania nowej wiedzy i aktualizowania starych informacji. Dzisiaj potrzebujemy coraz więcej wiedzieć aby żyć i móc się rozwijać.

Miles Albert Tinker (wybitny badacz amerykański zagadnień związanych z czytaniem) twierdzi, że czytanie jest wysoce kreatywnym i twórczym procesem. Czytanie obejmuje wszystkie skomplikowane procesy myślowe, które czytający uaktywnia podczas interpretacji pojęć i znaczeń pobudzonych przez drukowane lub pisane symbole (wyrazy). W procesie czytania z jednej strony wydobywamy (przypominamy sobie) znaczenia zakodowane w naszych mózgach (nagromadzona wiedza, dotychczasowe doświadczenie życiowe, etc.). Z drugiej strony tworzymy nowe znaczenia drogą skojarzeń, odniesień i manipulacji pojęciami, które są już nam znane. Uzyskane znaczenia są zaś organizowane zgodnie z celami przyświecającymi czytelnikowi, co wpływa na nasze myślenie i zachowanie. Ponadto szybkie czytanie bardzo mocno stymuluje rozwój intelektu. Żeby szybko czytać, trzeba też „szybko myśleć” (przetwarzać czytane treści) i więcej zapamiętywać. Podnosząc sprawność czytania można doświadczyć niezwykłej jasności i sprawności myślenia. Okazuje się, że nasz mózg na to stać.


Nasz kurs pozwoli Ci:
  • efektywniej czytać
  • więcej rozumieć
  • szybciej myśleć (refleks intelektualny)
  • łatwiej zapamiętywać informacje
  • poprawić koncentrację
  • radzić sobie ze zbyt dużym stresem (relaks)
  • rozwinąć automotywację
  • zbudować własny system skutecznego przyswajania wiedzy
  • nauczyć się żonglować

Cztery filary naszego kursu:

Biegłe czytanie – to specjalnie skonstruowany trening prawidłowych nawyków czytelniczych i pracy ze wskaźnikiem. Regularne ćwiczenia pod okiem trenera sprawiają, że rośnie nie tylko sprawność czytania ale też poziom rozumienia i zapamiętania czytanych treści. Zyskujemy poczucie lekkości przy zachowaniu uważności i szybkości podczas czytania.

Dobra pamięć – to trening pamięci z wykorzystaniem mnemotechnik będący nieodzownym elementem efektywnej nauki. Aby łatwo zapamiętywać napływające informacje i skutecznie wydobywać zgromadzoną wiedzę potrzebujemy sprawnego aparatu. Dzięki tym ćwiczeniom możemy bez obaw korzystać z najbezpieczniejszego „sejfu” na świecie – naszej głowy i cieszyć się pamięcią „na zawołanie”.

Twórcza nauka – to szereg niekonwencjonalne metody pracy z materiałem (pisanym i mówionym) jak piktogramy i mapy myśli oraz techniki wspierające jak relaks, koncentracja, rozgrzewka mentalna czy żonglowanie. Dzięki poznanym narzędziom znacząco skróci się czas poświęcony na przyswajanie nowego materiału i jego późniejszego wykorzystania lub prezentowania oraz podniesie się komfort „dnia codziennego” (mniej stresu, więcej czasu, lepsze samopoczucie)

Psychologia uczenia się – w atmosferze akceptacji pod opieką i ze wsparciem doświadczonego trenera odkrywamy i poznajemy własne możliwości oraz talenty. Nabywamy świadomości siebie i swoich wzorców myślenia oraz stylów uczenia się. Uczymy się rozsadnie gospodarować czasem. Poznajemy najnowsze zdobycze psychologii uczenia się, w której liczy się nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje.


Zaskakujące przykłady możliwości naszego umysłu

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uniweretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc w niaedzile i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztac polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale clae sołwa od razu.”
“T3N T3KST M4 Z4 Z4D4N13
POK4Z4Ć J4K1M W5P4N14ŁYM
N4RZ3DZ13M 135T N45Z MÓZ6.
T0 N4PR4WD3 N13ZWYKŁ3! N4
P0CZ4TKU 135T C1EŻKO, 413 Z
CZ453M – 4 DOKŁ4DN13 W T3J
L1N1JC3 MÓZ6 Z4CZYN4 CZYT4Ć
4UT0M4TYCZN13 1 T3R4Z JUŻ
N4W3T N13 MY5L1 0 TYM.
POW1N13N35 S13 C135ZYĆ
TYLKO N13L1CZN1 5Ą W 5T4N13
T0 PRZ3CZYT4Ć! 6R4TUL4CJ3!”

Podsumowanie

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. Na naszych oczach dokonuje się historia, postęp technologiczny i kulturalny. To cudowne. Jednak taki stan rzeczy niesie ze sobą również dużo negatywnych doznań. Wielu cierpi na permanentny brak czasu. A przed nami rośnie piramida książek, artykułów, instrukcji i raportów do przeczytania. Do tego doświadczamy presji konieczności szybkiego utrwalania i przygotowywania informacji. Stąd frustracje, nerwice, stres, a nawet choroby psychiczne i to w coraz młodszym wieku. Tempo życia rośnie niewspółmiernie w stosunku do naturalnych zmian ewolucyjnych naszego gatunku. Musimy sami w sposób świadomy wykształcić mechanizmy radzenia sobie w nowej sytuacji i w pełni wykorzystać potencjał, w który nas wyposażyła „Matka Natura”. Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata i przywrócić komfort oraz jakość życia nie wystarczą tradycyjne metody. Trzeba pokonać stare nawyki myślenia, obrazowo mówiąc trzeba przeskoczyć swoisty „mur niewiary” i sięgnąć po niezwykłe możliwości naszego mózgu. Wierzymy, że na tej drodze pomocny będzie nasz kurs.

Powrót Pobierz