Gimnazjalista z Klasą

Podczas kursu Twoje dziecko pozna między innymi technikę robienia Map Myśli. Jest to sztuka nieliniowego sporządzania notatek opartych na skojarzeniach. Takie notatki są zapamiętywane dużo łatwiej, niż ciągły tekst (nawet taki poznaczony kolorowymi markerami), a wykonanie ich zajmuje niewiele czasu. Poznane Techniki pamięciowe doskonale nadają się do łatwego i skutecznego zapamiętywania szkolnych treści.

Dzięki treningom gimnazjaliści, sprawnie organizują materiał, którego się uczą, zaczynają biegle czytać oraz szybko zapamiętują potrzebne im informacje. Wprawiają się w robieniu uporządkowanych notatek, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Wzmacniają i rozwijają pamięć. Dzięki temu codzienna nauka i przygotowanie się do klasówki zajmuje im coraz mniej czasu i jest skuteczniejsze.


Co Twoje dziecko wyniesie z kursu

  • Twoje dziecko polubi się uczyć, bo pokażemy mu, jak to robić!
  • Odkryje własny styl uczenia.
  • Pozna szybkie i efektywne metody zapamiętywania oraz notowania nowych wiadomości.
  • Podniesie tempo czytania i zrozumienia testu i zacznie częściej sięgać po książki.
  • Pozna zasady autoprezentacji i nabierze odwagi w wyrażaniu swoich przekonań.
  • Program kursu przygotuje Twoje dziecko do egzaminu gimnazjalnego, który otworzy mu drzwi do wymarzonego liceum!

Trzy filary naszego kursu:

Biegłe czytanie – to specjalnie skonstruowany trening prawidłowych nawyków czytelniczych i pracy ze wskaźnikiem. Regularne ćwiczenia pod okiem trenera sprawiają, że rośnie nie tylko sprawność czytania ale też poziom rozumienia i zapamiętania czytanych treści.

Twórcza nauka – to lepsza pamięć i koncentracja dzięki wytrenowaniu mnemotechnik, notowania nielinearnego oraz wzmocnieniu nawyków dobrego uczenia się. Dzięki poznanym narzędziom znacząco skróci się czas poświęcony na codzienne przyswajanie nowego materiału.

Moje emocje – w atmosferze akceptacji poznajemy swoje mocne strony i talenty, uczymy się rozpoznawać i okazywać emocje. Ćwiczenia pozwalają na budowanie umiejętności autoprezentacji w przyjaznym środowisku.


Sprawne czytanie i pasja do książek

Bardzo ważnym elementem kursu jest sprawne czytanie. Dzieci odbywają regularny trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Podnoszą sprawność czytania, co umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Jest to istotne, gdyż czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych.

Codzienne czytanie pobudza miliony neuronów w mózgu, stymuluje ich rozwój, poszerza wyobraźnię, wzmacnia pamięć i inteligencję. Wartość takiej stymulacji dla rozwoju zdolności szkolnych jest ogromna…

Twórcza nauka nigdy nie jest nudna

Uczestnicy kursu poznają własne wzorce myślowe i odkrywają swój indywidualny styl efektywnego uczenia się. Dodatkowo wypracują własną strategię uczenia wykorzystującą poznane metody efektywnej nauki.

Mapy Myśli to technika, która znacznie usprawnia uczenie się. Notatki graficzne angażują prawą półkulę mózgu. Notując, gimnazjalista uczy się i równocześnie rozwija swoją twórczość, kreatywność i wyobraźnię. Umiejętność szybkiego sporządzania wartościowych notatek i wyłapywania kluczowych informacji ma wpływ na koncentrację i wyniki w nauce.

Techniki pamięciowe pozwalają na zapamiętanie nawet do kilkudziesięciu następujących po sobie obrazów lub wyrazów. Podczas kursu młodzież będzie trenować zapamiętywanie wiedzy szkolnej co najmniej pięcioma różnymi mnemotechnikami.

Moje emocje

Ważnym elementem kursu jest rozwój emocjonalny i społeczny młodzieży. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych grach i zabawach dramowych. Specjalne ćwiczenia pozwalają im stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze. Wskazujemy ich mocne strony i talenty co wpływa na podniesienie samooceny.

Dodatkowe ćwiczenia a autoprezentacji sprawiają, że młodzież uczy się „sprzedawania” swojej wiedzy i rozwija umiejętność wypowiadania się na forum klasy. Dzięki temu mogą aktywnie kreować swój wizerunek.

Powrót Pobierz